Saopštenje Svetskog saveza slepih povodom Svetskog dana vida

Toronto, Kanada: Svake godine, drugog četvrtka u oktobru, obeležavamo Svetski dan vida, kako bismo podigli svest o globalnom problemu sledpoće i gubitka vida koji se mogu izbeći. Ovogodišnja tema je Univerzalna zaštita zdravlja oka, a to je mnogo zanimljiva tema, koja u narednih nekoliko godina treba da se koristi, budući da je povezana sa akcionim Planom Svetske zdravstvene organizacije (SZO) o univerzalnom zdravlju očiju 2014-2019. Vizija ovog globalnog akcionog plana je „Svet u kome niko nije osoba oštećenog vida ako to ne mora da bude, gde oni kod kojih je gubitak vida neizbežan mogu da dostignu svoj pun potencijal i gde postoji univerzalni pristup sveobuhvatnim oftalmološkim uslugama.“ Ovaj Plan se zasniva na programu Vision 2020: pravo na vid, globalnoj inicijativi čiji je cilj da ukloni slepoću koja se može izbeći, a to je program Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Međunarodne agencije za prevenciju slepoće (MAPS).
Svetski savez slepih učestvuje u ovoj viziji sveta u kome niko nije slep ako to ne mora da bude i u kome svaka slepa i slabovida osoba može da postigne svoj pun potencijal. U proteklih nekoliko decenija bilo je mnogo uspeha u oblasti oftalmologije, uključujući i program kontrole onkocerkijaze (poznate i pod nazivom rečno slepilo) i kao rezultat toga, smanjenje broja obolelih od rečnog slepila, kao i poboljšanja u operacijama katarakte i njihovo uključivanje u većinu nacionalnih programa za prevenciju slepoće. Međutim, mnogo toga još treba učiniti kako bi se iskorenila slepoća koja se može sprečiti. Procenjuje se da se 80% slučajeva oštećenja vida moglo sprečiti, naročito u zemljama u razvoju, gde dolazi do 90% slučajeva oštećenja vida od ukupnog broja slučajeva na planeti.
Isto tako, važno je da se Svetski dan vida iskoristi i za skretanje pažnje na one probleme koji pogađaju slepe i slabovide. Slepe osobe se svakodnevno suočavaju sa preprekama i diskriminacijom, a rezultat toga su višestruki oblici diskriminacije usled više činilaca, kao što su pol, rasa, višestruki invaliditet i/ili poremećaji. Na primer, procenjuje se da 70% potpuno slepih osoba pati od poremećaja poznatog kao ‚24-časovni poremećaj spavanja, definisan kao hronični poremećaj cirkadijalnog ritma, što je posledica desinhronizacije biološkog sata sa smenom dana i noći, koja narušava ciklus spavanje-budnost. Ovaj poremećaj može da kod mnogih ljudi uzrokuje probleme da zaspu noću ili da ostanu budni preko dana, što može izazvati mnoge probleme kod dece u školi ili kod odraslih na poslu. Ovaj poremećaj nosi sa sobom veliku obeleženost i može da izazove diskriminaciju u školi, na radnom mestu, pa čak i kod kuće, budući da ovaj poremećaj nije mnogo poznat pa ljudi često misle da je osoba prosto lenja te stoga nepodobna kao radnik ili učenik. Mada je ovaj poremećaj toliko zastupljen kod zajednice slepih, još uvek nema dovoljno svesti o njemu, što ne pomaže u smanjenju stigme sa kojom se ljudi sa ovim poremećajem često suočavaju.
Uopšte, mnoge zdravstvene komplikacije koje mogu dovesti do gubitka vida ili koje mogu biti rezultat gubitka vida nisu dovoljno poznate. Kako bismo pomogli u ovom prevladavanju nedostatka svesti, pokrenućemo na našem sajtu novu stranicu za pomoć koja će se zvati „Vision help resources“ (Resursi za oftalmološku pomoć), i na njoj će biti ponuđena pomoć, kako za širu javnost, tako i za same slepe i slabovide osobe, u cilju boljeg upoznavanja sa raznim oftalmološkim pitanjima, a sadržavaće i linkove za rešenja u lečenju i prevenciji. Ova stranica biće dostupna na našem sajtu do novembra.

Svetski savez slepih je globalna organizacija koja predstavlja oko 285 miliona ljudi širom sveta koji su slepi ili slabovidi. Članovi su organizacije koje vode slepi ljudi i govore sami u svoje ime i organizacije za slepe, u preko 190 zemalja, kao i međunarodne organizacije koje rade u domenu oštećenja vida.

s engleskog preveo:
Goran Pećanac