Bibliotečko-izdavačka delatnost

Katalog muzike i literature

ZVUČNI ČASOPIS „MOZAIK“

MOZAIK 12-2020

MOZAIK 11-2020

MOZAIK 10-2020

MOZAIK 9-2020

MOZAIK 7-8/2020

MOZAIK 6-2020

MOZAIK 5 -2020

MOZAIK 3-4/2020

MOZAIK 2-2020

MOZAIK 1-2020

Read in English
Biblioteka Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“ je počela sa radom 1971. godine, kao baštinik prethodnih institucija koje su se bavile poslom štampanja knjiga na brajevom pismu i snimanjem audio knjiga. Danas biblioteka funkcioniše u sklopu Saveza slepih Srbije.

  • Sa više od šest hiljada naslova u audio formatu sa preko trideset hiljada jedinica
  • više od pedeset hiljada primeraka knjiga na brajevom pismu
  • Različitih publikacija na brajevom pismu i u audio formatima
  • Kao i pet hiljada primeraka na običnom tisku

Fotografija Dr. Milana Budimira
Biblioteka „Dr Milan Budimir“ predstavlja najveću ustanovu te vrste u ovom delu Evrope. Zaposleni u Biblioteci imaju višedecenijsko iskustvo u radu sa slepim, slabovidim i osobama sa poteškoćama u korišćenju knjiga na standardnom pismu.
Ponosni smo što možemo reći da smo kroz naš bogat fond audio knjiga jedan od čuvara srpskog jezika u njegovom zvučnom obliku i na brajici. Ovo je dragoceno kulturno blago, ali je neuporedivo veći broj knjiga koje i dalje nisu u dostupnom obliku.

Dr Milan Budimir

Biblioteka „Dr Milan Budimir“ nosi ime jednog od najznačajnijih srpskih klasičnih filologa.

Dr Milan Budimir (1891-1975) je bio redovni profesor Univerziteta u Beogradu , upravnik Katedre za klasičnu filologiju i član SANU. Njegov naučni opus broji nekoliko stotina radova, knjiga, studija, rasprava i članaka, od kojih su neki ušli u najpoznatije enciklopedije, rečnike i priručnike.

Kontakt Biblioteke „Dr Milan Budimir“ – Beograd, Jevrejska 24

Telefon: +381 11 2630 969
+381 11 2184 604
Fax: +381 11 2638 546
email:  sssbiblio@gmail.com

Biblioteka Saveza slepih Vojvodine „Mr Omer Marinkov“ – Novi Sad, Svetozara Miletića 28

Telefon: +381 21 6612 198

Biblioteka „Dr Milan Budimir“ u emisiji RTS-a „Od zlata jabuka“