Saopštenje Svetskog saveza slepih povodom svetskog Dana brajice

Savez slepih Srbije se pridružuje obeležavanju 4. januara – Svetskog dana Brajevog pisma. Svetski Savez slepih je tim povodom objavio Saopštenje, čiji vam deo prenosimo na ovaj način:

“Godine 2018. Generalna skupština Ujedinjenih Nacija  i zvanično je proglasila svetski Dan Brajevog pisma kao dan za podizanje svesti o značaju Brajevog pisma  kao sredstva komunikacije u punom ostvarivanju ljudskih prava za slepe i slabovide osobe. Svetskim danom Brajevog pisma  prisećamo se rođendana Luja Braja, rođenog u Kupreu (Francuska) 1809. godine, zaslužnog za izum Brajevog pisma, široko korišćenog reljefnog sistema čitanja i pisanja kojim se koriste slepi. To je šestotačkasti kod sačinjen od šest uzdignutih tačkica mrežasto raspoređenih. Postoje 63 kombinacije ovih tačkica, što znači da se one mogu preneti na više jezika, uključujući i muzičku notaciju.

Brajevo pismo  je važno za opismenjavanje i doživotno obrazovanje slepih, njihovu slobodu izražavanja i mišljenja, kao i socijalnu inkluziju. Ovo je u skladu sa članovima 29 i 24 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i Ciljem 4 održivog razvoja, koji govori o inkluzivnom i istovetnom kvalitetu obrazovanja i promociji mogućnosti doživotnog obrazovanja za sve.

Obeležavajući Svetski dan Brajevog pisma Svetski savez slepih apeluje na sve zemlje da ratifikuju i sprovode Marakeški ugovor, koji omogućava distribuciju brajičnog i drugih dostupnih štiva bez bojazni od ograničenja autorskih prava. To je pravi način da obezbedimo da Brajevo pismo  ostane relevantno, rame uz rame sa novim tehnologijama. Isto tako, ovo je od presudne važnosti, s obzirom da je u manje razvijenim zemljama brajična produkcija skupa, što ograničava dostupnost knjiga i ostale literature  za slepe. Pored toga, budući da svet nastoji da se izbori sa pandemijom, pristup informacijama i tekstovima u dostupnim formatima od velikog je značaja za slepe i slabovide osobe.

Stoga koristimo ovu priliku da pozovemo vlade, političare i sve ostale relevantne faktore da omoguće da knjige, literature i ostali tekstovi budu dostupni u  pristupačnim  formatima uključujući i Brajevo pismo, tako da niko ne bude zapostavljen.”

Savezu slepih Vojvodine Priznanje „Ljudevit Mičatek“

U četvrtak 10. decembra u holu zgrade Vlade AP Vojvodine održana svečana Akademija povodom Dana prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji i Međunarodnog dana ljudskih i manjinskih prava. Tom prilikom pokrajinski premijer Igor Mirović dodelio je i najviša pokrajinska priznanja za 2020. godinu. Među dobitnicima je i Savez slepih Vojvodine koji je poneo Priznanje „Ljudevit Mičatek“ u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Priznanje je sa velikom zahvalnošću  primio Velibor Pilić, predsednik Saveza slepih Vojvodine i potpredsednik Saveza slepih Srbije.

Predsednik SSV Velibor Pilić
sa Priznanjem „Ljudevit Mičatek“

Predsednik Vlade AP Vojvodine Igor Mirović istog dana primio je delegaciju Saveza slepih Vojvodine, koju su činili predsednik pokrajinskog Saveza i potpredsednik Saveza slepih Srbije  Velibor Pilić, rukovodilac  Biblioteke za slepe „Mr Omer Marinkov“ Jasna Negovanović i gospođa Gordana Pilić.

U razgovoru su istaknuti problemi sa kojima se SSV susreće, prvenstveno u vezi sa finansiranjem i funkcionisanjem organizacije.

Predsednik Mirović pokazao je veliko razumevanje i spremnost da pomogne, te je obećao da će pronaći mehanizme i sredstva da se pomoć što pre i realizuje.

Predstavnici SSV na prijemu
kod premijera APV Igora Mirovića

IN MEMORIAM

Sa velikim bolom obaveštavamo sve prijatelje i saradnike da je danas od komplikacija izazvanih virusom Kovid-19 iznenada preminuo Milivoje Đokić, predsednik Okružne organizacije slepih Leskovac i član Upravnog odbora Saveza slepih Srbije. Rođen je 20.10.1950. godine u selu Konopnica, opština Vlasotince. Osnovnu školu je završio u svom kraju, a u Zavodu za rehabilitaciju u Osijeku je profesionalno osposobljen za zanimanje telefoniste. Svoj radni vek je proveo kao telefonista Elektrodistribucije Leskovac, odakle je i penzionisan 2014. godine.
Kao redovan član i dugogodišnji aktivista Okružne organizacije slepih biran je za predsednika šest uzastopnih mandata.
Za višegodišnji uspešan angažman za dobrobit slepih i slabovidih Jablaničkog okruga dobitnik je nagrade “Filip Višnjić“ kao najvišeg priznanja Saveza slepih Srbije i Oktobarske nagrade Grada Leskovca.
Aktivisti i članovi organizacije kao i brojni saradnici i prijatelji saosećaju sa porodicom zbog gubitka velikog čoveka i nesebičnog humaniste.

Saopštenje WBU povodom Međunarodnog dana OSI

Svetski savez slepih pridružuje se u četvrtak, 3. decembra, ostatku sveta u obeležavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u okviru teme „Gradimo bolju budućnost, ka inkluzivnom invaliditetu, ka boljem i održivom post-kovidnom svetu“. Obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom uvela je 1992. Generalna Skupština UN. Cilj je promovisanje prava i dobrobiti osoba sa invaliditetom i podizanje svesti o njihovom položaju u svim aspektima kulturnog, političkog društvenog i ekonomskog života.
Dok se svet bori sa posledicama pandemije korona virusa, kreatori politika su propustili da u mnogim svojim odlukama uzmu u obzir prava osoba sa invaliditetom, koja propisuje Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i Ciljevi održivog razvoja. To se vidi iz našeg nedavnog izveštaja „Kovid 19, rastući glas: naše pravo, naša reč“, odmah posle globalne studije koja je istraživala u kojoj meri je su, usled pandemije Kovida 19, do izražaja došle neke duboke strukturalne nejednakosti u društvu. Iz podataka prikupljenih ovom studijom vidi se da su osobe sa invaliditetom, stare osobe i osobe nižeg društveno-ekonomskog položaja među najteže pogođenima pandemijom. I dok se u izveštaju glavni akcenat stavlja na glas slepih i slabovidih, mnoga zajednička iskustva imaju velike sličnosti sa iskustvima dobijenim iz brojnih studija koje su sprovele druge međunarodne organizacije osoba sa invaliditetom.
Kako bismo osigurali da niko ni u kom pogledu ne zaostaje, koristimo ovu priliku da pozovemo na delotvornu saradnju sa reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom, vladama, zajednicama, civilnim društvom, Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim telima i privatnim sektorom, budući da svi težimo izgradnji i održavanju boljeg, inkluzivnijeg postkovidnog društva.

Za više informacija o unapređenju prava osoba sa invaliditetom posetite sajt Međunarodnog saveza invalida

Pokretači promena 2020

Savez slepih Srbije je jedan od pet dobitnika priznanja za Pokretača promena u 2020. godini, u okviru konkursa za jednake građane „Ko su pokretači promena“, koji je raspisala Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost, Beogradskom istraživačkom mrežom Srbija uz podršku Američke agencije za održivi razvoj (USAID) i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Naime, inicijativa Saveza slepih Srbije, koja se odnosi na donošenje Zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila januara meseca ove godine, odabrana je u kategoriji saradnjom do promene kao primer saradnje OCD i javnih vlasti.

Ovo značajno priznanje je Savezu slepih Srbije uručeno u sredu 25. novembra 2020. godine na godišnjoj konferenciji o javnom zagovaranju. Velika čast za Savez slepih Srbije je priznanje koje se dobija u vreme kada se priprema obeležavanje 75 godina postojanja i rada Saveza kao i pola veka rada najveće biblioteke za slepe na Balkanu „Dr Milan Budimir“, koji će sledeće godine biti obeleženi prigodnim svečanostima.

Takođe, posebnost ove nagrade je i u tome što je Srbija prva država u regionu, čija je vlast prepoznala važnost Marakeškog ugovora za slepe i slabovide osobe i još početkom ove kalendarske godine Narodna skupština Republike Srbije je donela Zakon kojim se potvrđuje ovaj sporazum.

Koristimo priliku da najljubaznije zahvalimo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu kulture i informisanja, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zavodu za intelektualnu svojinu i svim drugim institucijama koje su radile na pripremi ovog važnog propisa, kao i onima koji su nas prepoznali kao Pokretače promena.

Ratifikacija Marakeškog ugovora slepim osobama prozor u svet