Savezu slepih Vojvodine Priznanje „Ljudevit Mičatek“

U četvrtak 10. decembra u holu zgrade Vlade AP Vojvodine održana svečana Akademija povodom Dana prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji i Međunarodnog dana ljudskih i manjinskih prava. Tom prilikom pokrajinski premijer Igor Mirović dodelio je i najviša pokrajinska priznanja za 2020. godinu. Među dobitnicima je i Savez slepih Vojvodine koji je poneo Priznanje „Ljudevit Mičatek“ u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Priznanje je sa velikom zahvalnošću  primio Velibor Pilić, predsednik Saveza slepih Vojvodine i potpredsednik Saveza slepih Srbije.

Predsednik SSV Velibor Pilić
sa Priznanjem „Ljudevit Mičatek“

Predsednik Vlade AP Vojvodine Igor Mirović istog dana primio je delegaciju Saveza slepih Vojvodine, koju su činili predsednik pokrajinskog Saveza i potpredsednik Saveza slepih Srbije  Velibor Pilić, rukovodilac  Biblioteke za slepe „Mr Omer Marinkov“ Jasna Negovanović i gospođa Gordana Pilić.

U razgovoru su istaknuti problemi sa kojima se SSV susreće, prvenstveno u vezi sa finansiranjem i funkcionisanjem organizacije.

Predsednik Mirović pokazao je veliko razumevanje i spremnost da pomogne, te je obećao da će pronaći mehanizme i sredstva da se pomoć što pre i realizuje.

Predstavnici SSV na prijemu
kod premijera APV Igora Mirovića

IN MEMORIAM

Sa velikim bolom obaveštavamo sve prijatelje i saradnike da je danas od komplikacija izazvanih virusom Kovid-19 iznenada preminuo Milivoje Đokić, predsednik Okružne organizacije slepih Leskovac i član Upravnog odbora Saveza slepih Srbije. Rođen je 20.10.1950. godine u selu Konopnica, opština Vlasotince. Osnovnu školu je završio u svom kraju, a u Zavodu za rehabilitaciju u Osijeku je profesionalno osposobljen za zanimanje telefoniste. Svoj radni vek je proveo kao telefonista Elektrodistribucije Leskovac, odakle je i penzionisan 2014. godine.
Kao redovan član i dugogodišnji aktivista Okružne organizacije slepih biran je za predsednika šest uzastopnih mandata.
Za višegodišnji uspešan angažman za dobrobit slepih i slabovidih Jablaničkog okruga dobitnik je nagrade “Filip Višnjić“ kao najvišeg priznanja Saveza slepih Srbije i Oktobarske nagrade Grada Leskovca.
Aktivisti i članovi organizacije kao i brojni saradnici i prijatelji saosećaju sa porodicom zbog gubitka velikog čoveka i nesebičnog humaniste.

Saopštenje WBU povodom Međunarodnog dana OSI

Svetski savez slepih pridružuje se u četvrtak, 3. decembra, ostatku sveta u obeležavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u okviru teme „Gradimo bolju budućnost, ka inkluzivnom invaliditetu, ka boljem i održivom post-kovidnom svetu“. Obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom uvela je 1992. Generalna Skupština UN. Cilj je promovisanje prava i dobrobiti osoba sa invaliditetom i podizanje svesti o njihovom položaju u svim aspektima kulturnog, političkog društvenog i ekonomskog života.
Dok se svet bori sa posledicama pandemije korona virusa, kreatori politika su propustili da u mnogim svojim odlukama uzmu u obzir prava osoba sa invaliditetom, koja propisuje Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i Ciljevi održivog razvoja. To se vidi iz našeg nedavnog izveštaja „Kovid 19, rastući glas: naše pravo, naša reč“, odmah posle globalne studije koja je istraživala u kojoj meri je su, usled pandemije Kovida 19, do izražaja došle neke duboke strukturalne nejednakosti u društvu. Iz podataka prikupljenih ovom studijom vidi se da su osobe sa invaliditetom, stare osobe i osobe nižeg društveno-ekonomskog položaja među najteže pogođenima pandemijom. I dok se u izveštaju glavni akcenat stavlja na glas slepih i slabovidih, mnoga zajednička iskustva imaju velike sličnosti sa iskustvima dobijenim iz brojnih studija koje su sprovele druge međunarodne organizacije osoba sa invaliditetom.
Kako bismo osigurali da niko ni u kom pogledu ne zaostaje, koristimo ovu priliku da pozovemo na delotvornu saradnju sa reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom, vladama, zajednicama, civilnim društvom, Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim telima i privatnim sektorom, budući da svi težimo izgradnji i održavanju boljeg, inkluzivnijeg postkovidnog društva.

Za više informacija o unapređenju prava osoba sa invaliditetom posetite sajt Međunarodnog saveza invalida