Svetski savez slepih – Poziv na akciju: 19 akcija za inkluzivni odgovor na Kovid 19

Ovaj poziv izradio je Svetski savez slepih, globalna organizacija koja predstavlja oko 253 miliona slepih i slabovidih širom sveta. Akcije su u skladu sa preporukama ostalih organizacija osoba sa invaliditetom i odražavaju hitne potrebe članstva organizacija Svetskog saveza slepih za praćenje širenja Kovida 19 i odgovora na ovu pandemiju. Svetski savez slepih priznaje različitost potreba kod osoba sa invaliditetom, naročito u vreme krize, i apeluje na vlade i druge relevantne faktore da usvoje inkluzivne pristupe strategiji „ne izostaviti nikoga“.

Učešće i uključenost

1.            Apelujemo na sve vlade da obrazuju operativne grupe za Kovid 19, u kojima će učestvovati osobe sa svim vrstama invaliditeta uključujući slepe i slabovide, tj. njihove reprezentativne organizacije, koje bi pratile razvoj potreba osoba sa invaliditetom i davale savete prilikom planiranja programa i strategija inkluzivnog odgovor.

Pristup informacijama

2. Apelujemo na vlade svih zemalja, kao i na lokalne i nacionalne agencije, da informacije o Kovidu 19 pružaju u dostupnim formatima, kao što je uvećana štampa, taktilni format, dostupna multimedija, kao i kao i pisane, zvučne i govorne. Osim toga, tražimo od svih mreža i masmedija da informacije i objave o Kovidu 19 budu dostupne svim osobama sa invaliditetom, uključujući i slepe i slabovide.

3. Molimo vlade, lokalne i nacionalne, da uvedu besplatne brojeve telefona, gde osobe oštećenog vida mogu dobiti relevantne informacije od javnog značaja i odgovarajuću podršku za hitne situacije.

Nasilje nas slepim ženama i devojkama

4. Budući da je priznata činjenica da su žene i devojke sa invaliditetom u najvećoj opasnosti od eksploatacije, nasilja i zlostavljanja zbog izolacije i zahteva za društvenom distancom apelujemo na lokalne i nacionalne pravne institucije organizacije koje se bave ljudskim pravima i i one koje se bave ravnopravnošću polova i nasilja da preduzmu odgovarajuće mere za sprečavanje svih oblika eksploatacije, nasilja i zlostavljanja žena i devojaka sa invaliditetom, uključujući i odgovarajuće oblike pomoći ženama i starim osobama i podrške ženama i devojkama oštećenog vida, kao što je pristup telefonskim brojevima hitnih službi i njihovim uslugama.

5. Pozivamo sve vlade, lokalne i državne uprave, da obezbede dostupnost odgovarajućih i delotvornih mehanizama za prepoznavanje i intervenciju u cilju prevencije primera eksploatacije, nasilja i zlostavljanja žena i devojaka sa invaliditetom, uključujući i slepe i slabovide žene i devojke.

6. Molimo sve vlade da obezbede odgovarajuće mere za prilagođavanje i podršku onim ženama i devojkama oštećenog vida koje se bave svakodnevnim kućnim poslovima kao što su nega dece, kuvanje sređivanje kuće itd.

Hitni slučajevi

7. Molimo sve vlade, lokalne i državne uprave, da ustanove inkluzivne programe za hitne slučajeve koji će tretirati sve potrebe osoba sa invaliditetom, uključujući i specifične potrebe osoba oštećenog vida, kako onih iz urbanih, tako i onih iz ruralnih sredina, etničkih zajednica i beskućnika.

8. Apelujemo na vlade i ustanove koje se bave hitnim slučajevima da da programski paketi za hitne slučajeve, uključujući i programe finansijske pomoći, prijavljivanja i prijavne formulare za hitne slučajeve budu u celosti dostupni osobama oštećenog vida.

9. Apelujemo na vlade, državne i lokalne uprave, da obezbede dodatnu finansijsku pomoć negovateljima i članovima porodica koji pomažu slepima i slabovidima.

10. Apelujemo na sve vlade da osobe oštećenog vida i njihove najbliže članove porodice izuzmu od plaćanja poreza na lične prihode, kako bi bili u mogućnosti da sebi priušte osnovne potrebe.

11. Apelujemo na vlade da razmotre povećanje prihoda koje slepi i slabovidi primaju po osnovu invalidnosti ili nekih drugih oblika invalidske penzije tokom ovog perioda pandemije.

12. Apelujemo na vlade i nadležne ustanove da obezbede da osobe sa invaliditetom, uključujući i osobe oštećenog vida, dobiju visok prioritet u slučaju evakuacije ili distribucije sredstava i usluga za korišćenje u nastaloj situaciji.

Snabdevanje namirnicama

13. Apelujemo na sve maloprodajne lance i snabdevače robom široke potrošnje, supermarkete, apoteke i druge prodavnice od značaja da obezbede da kupovina preko interneta bude potpuno dostupna slepima i slabovidima. Takođe apelujemo da se osobama sa invaliditetom da prednost prilikom kućnih dostava. U slučaju gde kupovina preko interneta nije dostupna, preporučujemo da radnje uvedu specijalne telefonske linije kako bi osobe sa invaliditetom mogle pozvati i naručiti njihove proizvode.

14. Apelujemo na radnje da jedan deo radnog vremena bude namenjen osobama sa invaliditetom, pa samim tim i slepima i slabovidima.

15. Prilikom kupovine pomoću asistenta, molimo da osobe koje pomažu mušteriji sa invaliditetom drže propisanu distancu i daju uputstva o kretanju kroz prostorije.

Obrazovanje

Apelujemo na sva ministarstva obrazovanja da uspostave dostupne online obrazovne sisteme i obezbede da roditelji ili staratelji oštećenog vida mogu da u celosti pristupe obrazovnom gradivu, kako bi svojoj deci mogli da pruže odgovarajuću pomoć.

Pomoć

17. Apelujemo na vlade i zdravstvena nadleštva da obezbede dostupnu zdravstvenu opremu i usluge svim osobama sa invaliditetom, uključujući i osobe oštećenog vida.

Zapošljavanje

18. Preporučujemo da vlade, privatni sektor i neprofitne organizacije uspostave sistem razumnih prilagođavanja za osobe sa invaliditetom koje rade od kuće.

19. Molimo lokalne i državne uprave da obezbede dodatne podsticaje poslodavcima, kako bi zadržali zaposlene, pogotovo one sa invaliditetom koji imaju veću opasnost da izgube posao.

Svetski savez slepih će i dalje objavljivati pozive na akciju, kao što ćemo i dalje prikupljati iskustva naših članova.

Ostavite odgovor

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.