11. BIT festival u Zagrebu

Otvoren je 11. BIT (Blind in Theatar) sa predstavom Ežena Joneska – Žak ili pokornost – u izvođenju ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA NOVI ŽIVOT, inače organizatora festivala.
Odlična predstava i interesantno pročitan Joneskov tekst.
Slepi i slabovidi glumci su izneli fizički zahtevnu predstavu i još jednom dokazali da su moćni i bez vida.

Po projektu: Povedi me u novi život, u Kazalištu slijepih i slabovidih NOVI ŽIVOT – Zagreb pored brojnih slepih i slabovidih izvođača iz zemalja iz okruženja (Slovenija, Rumunija, Crna Gora, Hrvatska) i dramska grupa Saveza slepih Srbije je sinoć zablistala na sceni Vidre.
Odigrali su predstavu „Profesionalac“ Dušana Kovačevića i dobili buran aplauz.
Na Okruglom stolu koji je danas održan povodom uspešne predstave, predložena nam je saradnja sa Zagrebačkim teatrom u vidu zajedničkih radionica.
Glumačka ekipa:
Luka Laban – Goran Pećanac
Teodor „Teja“ Kraj – Ljubisav Gicić
Marta sekretarica – Mara Gicić

Tradicija u našim rukama

U okviru projekta Saveza slepih Srbije „Tradicija u našim rukama“ edukatori Udruženja „Etno mreža“ tokom septembra su započeli sa obukom za pustovanje vune u organizaciji Saveza slepih Srbije u Užicu. Obuka za 10 slepih i slabovidih članica će se sprovoditi svakog radnog dana u peroidu od mesec dana u prostorijama organizacije slepih u Užicu. Projekat je finansijski podržan na konkursu Ambasade Francuske u cilju podsticaja jačanja položaja žena u društvu i borbe protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Kao pripadnice višestruko ranjive kategorije, naše članice su u izuzetno nepovoljnoj situaciji, posebno kada je reč o zapošljavanju, a jedna od otežavajućih okolnosti jeste ta da su osobe sa invaliditetom u mogućnosti da obavljaju samo zanimanja i poslove za koje su osposobljeni kroz opšte i profesionalno školovanje, tako da je značajno da kroz programe edukacije prošire svoja znanja i potencijale.

Ovim projektom u partnerstvu sa Udruženjem „Etno mreža“ želimo da se pridružimo inicijativi „1000 žena“ i uposlimo naše članice na izradi predmeta u nekoj od tehnika iz programa „Etno mreže“, čime bi im se pružila šansa za rad u proizvodnji rukotvorina, a vremenom bi moglo prerasti u trajno zaposlenje.

U prostorijama MOSSS Užice 24. septembra upriličena je poseta predstavnika Ambasade Francuske Bertrana Mijea kojoj su prisustvovali predsednica užičke organizacije Dragana Dučić, sekretar Milka Korać i polaznici obuke.

Info-sesija “Novi pogled na naša ljudska prava”

Savez slepih Srbije kao aktivna članica Evropskog saveza slepih (EBU) participira u programu „Prava, jednakost i građanski status“ Evropske unije organizovanjem info-sesije pod nazivom “Novi pogled na naša ljudska prava” u Beogradu 24. septembra u Sali na prvom spratu Jevrejske 24.
Cilj info-sesije je analiza primene Konvencije UN o pravima OSI u skladu sa nacionalnim zakonodavnim okvirom.
Pored predstavnika Saveza slepih Srbije prisutni su bili i predstavnici Zaštitnika građana, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nacionalne službe za zapošljavanje, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Škole „Veljko Ramadanović“.
U okviru info-sesije svoja izlaganja na temu Konvencije imali su: predsednik Saveza Milan Stošić, potpredsednica Jelena Stojanović, sekretarka Branka Brkić, poverenik za međunarodnu saradnju mr Nenad Radenković, defektolog Suzana Jojić i urednik glasila Saveza i referent za međunarodnu saradnju Goran Pećanac.

Skupu su prisustvovali brojni predstavnici i članovi organizacija slepih iz: Smedereva, Šapca, Velike Plane, Jagodine, Pirota, Leskovca, Novog Sada, Pančeva i Beograda.