Milan Stošić reizabran za predsednika NOOIS-a

Na 8. Izbornoj sednici Skupštine Nacionalne organizacije osoba sa ivaliditetom, koja je održana u Palati Srbija 23. novembra 2018. godine,
doneta je odluka da na čelu invalidskog pokreta ponovo bude Milan Stošić, predsednik Saveza slepih Srbije.

Otvaranju Skupštine prisustvovao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sa pomoćnicom iz Sektora za zaštitu OSI Biljanom Barošević i tom prilikom obavestili su predstavnike invalidskih organizacija da je za sledeću godinu obezbeđeno dodatnih 50 miliona dinara za konkurse za udruženja osoba sa invaliditetom, kao i da je usvojenim Predlogom budžeta za 2019. godinu planirano i povećanje za 12,5 odsto u odnosu na budžet za 2018. godinu.

Prezentacija pristupačnosti sajta Vlade Republike Srbije

Biblioteku Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“ u Jevrejskoj ulici 24 u Beogradu su 9. novembra posetili predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. U okviru posete prezentovan je i sajt Vlade Republike Srbije, koji su u saradnji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Kompanije „Alfanum“ iz Novog Sada učinili dostupnim za slepe i slabovide osobe i tako omogućili čitanje sadržaja na srpskom jeziku pomoću softvera text-to-speech („čitaj mi“). Govoreći o opciji „čitaj mi“, Brnabić je istakla da je upravo to važan korak u izgradnji inkluzivnog društva. Takođe, napomenula je da nam današnje tehnologije omogućavaju da dosta jednostavno napravimo servise koji su lako dostupni svima, i dodala da je to način da se, kroz dijalog sa osobama sa invaliditetom, unapredi kvalitet njihovog života, kao i da moramo da radimo na jačanju solidarnosti i empatije u zajednici i jačanju svesti o jednakim pravima svih građana.