Centralna manifestacija Dan belog štapa u Smederevu

Centralnom manifestacijom 16. oktobra Savez slepih Srbije je obeležio Međunarodni dan slepih u Regionalnom centru Smedereva.
U okviru programa manifestacije održan je Okrugli sto na temu „Profesionalna orijentacija slepih i slabovidih osoba u skladu sa potrebama tržišta“, gde je pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević predstavila aktivnosti vlade na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom. O merama politike zapošljavanja govorili su Biljana Petrović i Dragoslav Milanović, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje iz Filijale Smederevo, dok su sa prisutnima svoja lična iskustva o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja slepih i slabovidih osoba podelili članovi i aktivisti Gradske organizacije iz Smedereva Mara Ožegović i Miloš Pržić.
Premijerno je prikazan dokumentarni film „Iskra u tami“, o mladoj i talentovanoj članici Iskri Milenković iz Aranđelovca.
Izložbom radova u holu Regionalnog centra svoju kreativnost i stvaralaštvo predstavile su članice smederevske organizacije.

Prijem kod predsednika Srbije povodom Međunarodnog dana slepih

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je danas povodom Međunarodnog dana slepih primio predstavnike Saveza slepih Srbije koji su ga upoznali sa problemima sa kojima se slepi i slabovidi suočavaju tokom svakodnevnog života.

Predsednik Vučić je naglasio da će državani organi učiniti sve da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima i u skladu s tim, dogovoren je zajednički rad na izradi Zakona o udžbenicima koji bi trebalo da bude na dnevnom redu jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije.

Dogovoreno je da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nabavi Brajeve štampače za štampanje knjiga, časopisa i ostalih publikacija.

Tokom susreta, sagovornici su se dogovorili da reše status biblioteke Saveza slepih kao javne ustanove, kao i status slabovidih sportista kako bi postali deo Paraolimpijskog komiteta Srbije.

Pokrenuta je inicijativa za intenzivnije zapošljavanje slepih i slabovidih osoba.

Predsednik Vučić naglasio je da će se zajedničkim radom resornih ministarstava rada, zdravlja, kulture, prosvete, omladine i sporta i svim ostalim ministarstvima doći do unapređenja položaja, ne samo slepih i slabovidih osoba, već svih lica sa invaliditetom.

PROGLAS Saveza slepih Srbije povodom Međunarodnog dana slepih 2017. godine

Savez slepih Srbije zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slepe i slabovide osobe obeležava 15. oktobra Međunarodni dan slepih, koji se pod nazivom  Dan belog štapa obeležava širom sveta kao dan za podizanje svesti javnosti o bezbednosti i samostalnosti slepih i slabovidih osoba.

Uprkos teškom i kompleksnom invaliditetu, slepi imaju značajne potencijale, naročito ako žive u pristupačnom fizičkom i prijateljskom socijalnom okruženju. Pomenute mogućnosti treba na vreme otkriti i razvijati uz pomoć savremenog obrazovanja i rehabilitacije. Neophodna je posebna društvena podrška osobama oštećenog vida radi dostizanja ravnopravnosti i uključivanja u sve životne tokove.

Prilika je da se tog dana ukaže na probleme sa kojima se slepe i teže slabovide osobe susreću u svakodnevnom životu, ali i na ono što je do sada postignuto da se isti prevaziđu.

Stoga koristimo ovu priliku da napomenemo da javni prostori koji su dizajnirani na neadekvatan način mogu prouzrokovati značajne sigurnosne opasnosti za slepe i slabovide osobe. Radi bezbednijeg i lakšeg samostalnog kretanja slepih i teže slabovidih osoba Savez slepih Srbije je nastavio svoju akciju za postavljanje zvučnih semaforskih signalizacija na najprometnijim  saobraćajnicama. Zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Savez slepih Srbije je tokom prve polovine 2017. godine, u okviru projekta „Tri boje zvuka“, realizovao ozvučavanje raskrsnica u 6 gradova Srbije – Valjevu, Vranju, Zaječaru, Jagodini, Kikindi i Novom Pazaru. Takođe, ove godine duž Jevrejske ulici u Beogradu, koja predstavlja centar dešavanja za članove Saveza slepih Srbije, mesto razmene njihovih ideja i iskustava, gde se u toku svake godine organizuju brojne manifestacije i radni skupovi, izrađena je taktilna staza radi lakše orijentacije slepih osoba koje se samostalno kreću uz pomoć belog štapa.

Primenom univerzalnog dizajna na uređenje radnog prostora obezbeđuje se i mogućnost zapošljavanja slepih i slabovidih osoba što im omogućava dostojanstven život, nezavisnost i doprinos celokupnom društvu.

Kako se ove godine obeležava 100 obrazovanja slepih osoba, podsećamo da univerzalni dizajn za učenje predstavlja konkretan pristup koji služi zadovoljenju obrazovnih potreba sve dece. UNICEF-ov pristup obrazovanju, zasnovan na principu poštovanja ljudskih prava, potiče iz Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima iz 1948. godine.

Savez slepih Srbije poziva nadležne ustanove i institucije i druge zainteresovane odgovorne kompanije i građane da se uključe i upoznaju širu javnost sa planiranjem, implementacijom i praćenjem sigurnih zajedničkih prostora i da u narednom periodu nastavimo  zajedno da se borimo za bolji i kvalitetniji život osoba oštećenog vida. Jedino tako, ove osobe će  biti ravnopravni članovi društva i zajednice u kojoj žive.

 

 

 

Zajedničke površine moraju da budu bezbedne – Proglas Svetskog saveza slepih povodom Dana belog štapa 2017

Petnaestog oktobra obeležavamo svetski Dan belog štapa, dan kad podižemo svest o bezbednosti i samostalnosti osoba koje žive sa slepoćom i slabovidošću. Beli štap je najuobičajenije pomagalo za kretanje koje koriste slepi i slabovidi u svetu. Širom sveta ovo pomagalo se priznaje kao simbol samostalnosti, slobode i pouzdanosti, budući da ono omogućava slepoj osobi da se kreće slobodno i bezbedno.
Obeležavajući svetski Dan belog štapa, Svetski savez slepih skreće pažnju na zajedničke površine rastućeg trenda uglavnom u centrima gradova, gde vozila, pešaci i biciklisti spontano dele isti prostor. Svetski savez slepih izražava zabrinutost da zajedničke površine mogu da uzrokuju znatnu opasnost po bezbednost slepih, ukoliko su neadekvatno urađene. Svetski savez slepih je izradio dokument koji odražava stav o zajedničkim površinama, u kome su skicirane osnovni principi i preporuke za uprave i gradske planere koje bi trebalo da imaju u vidu prilikom uređivanja i puštanja u rad zajedničkih površina, kako bi se obezbedio lak pristup i bezbednost za slepe i slabovide.
Svetski savez slepih je osnovao i komitet koji vodi gospođica Martina Eibl-Vilijamson, blagajnik Svetskog saveza slepih, a čiji je zadatak monitoring problema vezanih za zajedničke površine i razvoj daljih smernica i preporuka. Ona objašnjava da se kod zajedničkih površina vozači, pešaci i biciklisti oslanjaju na kontakt očima kad pokazuju da će ući na zajedničku površinu. Ali „slepi i slabovidi su tu u nepovoljnom položaju, budući da mi ne možemo ostvariti kontakt očima sa vozačima i biciklistima da bismo znali da li su nas primetili ili ne i odlučili kada je bezbedno da stupimo u taj prostor“. Ona takođe smatra da tzv. tiha vozila stvaraju veći rizik za pešake koji su slepi ili slabovidi, pošto ih je teško otkriti, posebno na zajedničkim površinama, budući da ne proizvode dovoljno glasan zvuk da bi se mogla čuti.
Gospođica Eibl-Vilijamson kaže da uprave i gradski planeri treba da jačaju programe za podizanje svesti za pešake, vozače i bicikliste, kako bi naučili kako da bezbedno koriste zajedničke površine „Takođe želimo da odgovarajuća tehnička pravila za bezbedne zajedničke površine budu inkorporirana u državne zakone o saobraćaju i u zakone lokalnih uprava“.
Svetski savez slepih se snažno zalaže da slepi i slabovidi treba da žive u svetu koji je dostupan, bezbedan i lak za kretanje. Obeležavajući svetski Dan belog štapa, Svetski savez slepih apeluje na vlade, gradske planere i ostale zainteresovane strane da konsultuju slepe i slabovide i uključuju ih u uređivanje, planiranje korišćenje i monitoring bezbednih zajedničkih površina.
Svetski savez slepih takođe poziva na dalje istraživanje i i apeluje na svest javnosti o zajedničkim površinama koja je, verujemo, značajna za veću bezbednost pešaka, naročito slepih i slabovidih.
Ako želite da pročitate ceo dokument koji odražava stav Svetskog saveza slepih o zajedničkim površinama, posetite naš vebsajt:

http://www.worldblindunion.org/English/our-work/Pages/Position-Statements.aspx

s engleskog preveo:
Goran Pećanac

Učinimo da se o vidu govori – Saopštenje Svetskog saveza slepih povodom Svetskog dana vida – 12. oktobar 2017. godine

Sa skoro 300 miliona ljudi širom sveta, koliko se procenjuje da ima slepih i slabovidih, Svetski savez slepih pozdravlja ovogodišnji svetski Dan vida pozivom: „Učinimo da se o vidu govori“. Svetski dan vida obeležava se svake godine drugog četvrtka u oktobru, u cilju podizanja svesti o prevenciji i lečenju gubitka vida. Ove godine, svetski Dan vida obeležićemo 12. oktobra.
Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, 285 miliona ljudi ima oštećenje vida, od toga je 39 miliona slepih i 246 miliona slabovidih. Oko 90% svetske počulacije oštećenog vida živi sa niskim prihodima, dok 82% slepih ima 50 godina i više. Usled porasta broja stanovnika i starih osoba, očekuje se da ove cifre budu i veće do 2020.
SZO procenjuje da se 80% svih oštećenja vida može sprečiti. Prevencija i lečenje gubitka vida spadaju među najisplativije i najuspešnije od svih lekarskih intervencija. Međutim, nekorigovane refraktivne greške su glavni uzroci umerenog ili teškog oštećenja vida. Katarakta ostaje vodeći uzrok slepoće u zemljama sa srednjim ili niskim prihodima.
Prepoznajući slepoću i slabovidost kao pitanje ljudskih prava, Svetski savez slepih snažno apeluje na vlade da poštuju svoje opredeljenje za Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom i Principe ciljeva održivog razvoja, koji imaju za cilj zaštitu osnovnih prava osoba sa invaliditetom. Države koje su ratifikovale Konvenciju i opredelile se za Principe ciljeva održivog razvoja dužne su da obezbede da osobe sa invaliditetom imaju pravo da uživaju najviše moguće zdravstvene standarde bez diskriminacije. U Konvenciji se kaže da će države strane ugovornice „obezbediti one zdravstvene usluge koje su konkretno potrebne osobama sa invaliditetom zbog njihovog invaliditeta, uključujući rano otkrivanje i intervenciju, po potrebi, i usluge namenjene svođenju na najmanju meru i sprečavanju daljeg invaliditeta, uključujući među decom i starijim osobama“.
Stoga Svetski savez slepih traži od država da opredele dovoljna finansijska sredstva za zdravstvenu zaštitu i da obezbede da osobe sa invaliditetom, naročito slepi i slabovidi, imaju potpun pristup dostupnim i kvalitetnim zdravstvenim uslugama, tehničkim i drugim pomagalima, kao i uslugama habilitacije i rehabilitacije. Isto tako, vlade moraju da pružaju usluge ranog otkrivanja i intervencije, potrebne da se minimizuje i spreči bespotrebno gubljenje vida. Osim toga, Svetski savez slepih traži od vlada da obezbede dostupnost i korišćenje asistivnih tehnika i uređaja za slepe, i slabovide, kao što su naočare, brajica i beli štap i obaveštenja o njihovom postojanju. Štaviše, važno je da vlade obezbede kontinuiranu obuku za stručnjake i osoblje zaposleno u sektoru zdravstvenih službi i da obezbede da te službe budu dostupne, naročito na ruralnim područjima.
Svetski savez slepih takođe ohrabruje države koje su se opredelile za Konvenciju i Ciljeve održivog razvoja da dostavljaju često ažurirane podatke koji su pokazatelji njihovog napretka u rešavanju pitanja zdravstvene zaštite i dobrobiti osoba sa invaliditetom, naročito žena i dece koji žive sa slepoćom i slabovidošću.
Vizija Svetskog saveza slepih je svet u kome se slepi i slabovidi podstiču da ravnopravno učestvuju u svim aspektima života u kojima žele. Pošto proslavljamo Svetski dan vida, Svetski savez slepih pozdravlja Vision 2020, globalnu inicijativu za eliminisanje nepotrebne slepoće, što je i program Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju slepoće.
s engleskog preveo:
Goran Pećanac