Delegacija Saveza slepih Srbije razgovarala sa predstavnicima Sveruskog društva slepih

Od 15-17. marta ove godine održana je izložba „Ekspo Rusija-Srbija 2017“. Na izložbi su učestvovala i preduzeća Sveruskog društva slepih, većinom iz altajskog regiona, sa svojim proizvodima. Izložbi je trebalo da bude prisutan i Aleksandar Neumivakin, predsednik Sveruskog društva slepih, ali zbog porodičnih razloga ovaj put nije došao. Uprkos tome, brojna delegacija Saveza slepih Srbije posetila je štand Sveruskog društva slepih i sa njihbovim predstavnicima se zadržala u kraćem prijateljskom razgovoru. Delegaciju Saveza slepih Srbije činili su: Milan Stošić, predsednik Saveza, Branka Brkić, sekretar, Petar Vranjković i mr Nenad Radenković, članovi Upravnog odbora Saveza, Dragiša Drobnjak, bivši sekretar, a sada, uprkos lošem zdravstvenom stanju, još uvek aktivista Saveza (svi sa pratiocima), Nikola Đorđević, predsednik Gradske organizacije slepih Beograda, Marijana Lazić, sekretar te organizacije, te Goran Pećanac i Zorica Nikić, radnici Stručne službe Saveza.
Na izložbi smo mogli da vidimo šta sve proizvode preduzeća Sveruskog društva slepih, od odevnih predmeta, preko električnih lampi, pa do suvenira najrazličitijih vrsta.
U kraćem razgovoru koji je tom prilikom obavljen, gospođa Tatjana Vladimirovna Lesnih nam je rekla da, kad je u pitanju program privrednih aktivnosti, u Rusiji četiri glavne organizacije imaju državnu podršku: invalidi, slepi, gluvi i invalidi avganistanskog rata. Po drugom programu, onome vezanom za rehabilitaciju, sredstva se dobijaju na osnovu svojevrsnih projekata u kojima se, pored ostalog, navodi koliko osoba sa invaliditetom učestvuje u procesu rehabilitacije i koliko je sredstava za to potrebno. Ovaj program odnosi se i na školu za obuku pasa-vodiča. U toj obuci ima nekoliko pripremnih faza, a psi vodiči dobijaju se besplatno. Preduzeća koja zapošljavaju slepe mogu zaposliti onoliko ljudi koliko im je potrebno, a obezbeđena je materijalno-finansijska podrška od države. I u Rusiji postoji invalidnina, nešto kao naša tuđa pomoć i nega, koja ne zavisi od drugih prihoda. Ministarstvo socijalne zaštite opredeljuje sredstva za pomagala, takođe po programu ili svojevrsnom projektu koji pišu u Sveruskom društvu slepih. U Rusiji ima oko 215 hiljada slepih, a u rukovodećem aparatu, bar tako nam je rekla gospođa Lesnih, ima oko 25 hiljada ljudi. To nas je malo začudilo, ali opet, s obzirom da imaju 156 preduzeća u vlasništvu Sveruskog društva slepih, možda to i nije tako neobično. U takvim preduzećima obavezno je da 50 posto zaposlenih budu osobe sa invaliditetom. Naravno, prednost imaju slepi, ali se zapošljavaju i drugi invalidi. Lokalne organizacije sarađuju sa lokalnom samoupravom i od nje dobijaju odgovarajuća sredstva. Državna davanja se u celini uplaćuju na račun Sveruskog društva slepih, koje onda, po utvrđenim kriterijumima, uplaćuje sredstva regionalnim organizacijama u celoj Rusiji. Ovo se odnosi i na svih 156 preduzeća u vlasništvu Društva. Zanimljivo je da nema posebnih carinskih i poreskih olakšica, pa čak ni sa zemljama evroazijske unije. Izuzetak su preduzeća sa Krima, zbog trenutne napete situacije sa Ukrajinom.
Gospođa Lesnih nas je obavestila da je imala razgovore i sa pomoćnikom Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vladimirom Pešićem, koji joj je rekao da će sa Sveruskom društvom slepih svakako nastaviti saradnju, a da će ta saradnja ići preko Saveza slepih Srbije. Na rastanku, svi članovi delegacije Saveza slepih Srbije dobili su po neki suvenir za uspomenu.
Goran Pećanac

Saopštenje Svetskog saveza slepih povodom Međunarodnog dana žena

Toronto, Kanada, 8. mart: Danas obeležavamo Međunarodni dan žena, dan koji nas sve podstiče da se založimo za jačanje žena i devojaka širom sveta i da težimo ka svetu sa većom ravnopravnošću polova. Tema ovogodišnjeg Dana žena je: „Budite hrabri za promene“, tema koja nas podstiče da razmišljamo o promenama koje bismo želeli da vidimo u svetu u pogledu ravnopravnosti polova i inkluzije.
Međunarodna Agencija za prevenciju slepoće IAPB (International Agency for the Prevention of Blindness) procenjuje da su dve trećine od celokupne svetske populacije slepih žene i taj dodatni teret gubitka vida mnogo utiče na negativne stavove i diskriminaciju sa kojom se žene i devojke redovno suočavaju, zbog toga što su žene i zbog toga što imaju neki invaliditet.
Veća je verovatnoća da slepe žene i devojke budu marginalizovane i zapostavljene nego slepi i slabovidi muškarci i dečaci i veća je verovatnoća da one budu diskriminisane, nego videće žene i devojke. One u proseku imaju manje pristupa obrazovanju, mogućim uslugama zdravstvene zaštite, mogućnostima za zapošljavanje, a sa izolacijom se suočavaju više nego slepi i slabovidi muškarci. Ovo je istina čak i u okviru zajednice slepih. Na primer, većinu organizacija slepih i za slepe vode muškarci, a mnogo je manje žena direktora ili predsednika odbora.
Svi mi koji radimo na očuvanju prava slepih i slabovidih moramo takođe da obezbedimo da slepe i slabovide žene steknu potrebne veštine i da im se ponudi mogućnost da preuzmu veće uloge u okviru naših organizacija slepih, rekla je dr Peni Hartin, Izvršni direktor Svetskog saveza slepih. „U mom slučaju, kao Kanađanka bez vida, imala sam pristup obrazovanju i mogla sam sebi da priuštim mnoge mogućnosti, ali mnoge od istih tih mogućnosti nisu dostupne ženama u zemljama u razvoju,“ objasnila je ona.
Za ovogodišnji međunarodni Dan žena, Svetski savez slepih apeluje na sve nas da damo prednost pravima slepih i slabovidih žena i da radimo na menjanju negativnih stavova i diskriminacije sa kojom se slepe žene svakodnevno suočavaju. One moraju da imaju potpun pristup važnim uslugama, mogućnostima zapošljavanja, i vitalnim informacijama koje su im potrebne kako bi mogle ravnopravno da učestvuju u svim aspektima života isto kao i svi drugi.
Slepe i slabovide žene i devojke moraju da se osnaže kako bi u potpunosti ostvarile svoja prava, i kao žene i kao ljudska bića, dodala je dr Hartin.
Za više informacija o tome kako pomoći da se okonča diskriminacija slepih i slabovidih žena, posetite naš sajt.

s engleskog preveo:
Goran Pećanac