APEL PROTIV NEZAKONITE DISTRIBUCIJE ZVUČNIH KNjIGA

Biblioteka Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“ suočava se sa velikim problemom protivzakonitog umnožavanja i distribucije zvučnih knjiga na internetu. U cilju očuvanja kulturne baštine, autorskih prava i opstanka Biblioteke za slepe, ovim putem apelujemo na sve one koji neodgovorno postupaju, direktno zloupotrebljavaju i na taj način skrnave sama dela, a samim tim dovode u pitanje i dalje snimanje audio-knjiga. Imajući u vidu da se zvučne knjige Biblioteke sukcesivno objavljuju na različitim internet stranicama, upozoravamo članstvo da se radi o protivzakonitom delovanju što je naglašeno u najavi svake knjige i što je podložno krivičnom odgovaranju.
Slepa i slabovida lica zakonski imaju pravo na slobodu informisanja, tako da je i samim zakonom omogućeno istima da nesmetano koriste sva raspoloživa sredstva u koja spadaju i knjige u zvučnom formatu. Stoga, neodgovornim postupcima pojedinaca dovodimo u pitanje dalje finansiranje i rad Biblioteke koja igra značajnu ulogu u izdavaštvu, prvenstveno namenjenom za naše čitaoce. U cilju boljeg razumevanja svega navedenog prilažemo deo člana 54 Zakona o autorskim i srodnim pravima RS („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US):
…Za potrebe osoba sa invaliditetom, dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, umnožavanje i stavljanje u promet autorskog dela, ako to delo ne postoji u traženom obliku, ako je njegova upotreba u direktnoj vezi sa invaliditetom tih osoba i u obimu koji zahteva određena vrsta invaliditeta i ako to umnožavanje i stavljanje u promet nije učinjeno radi ostvarivanja posredne ili neposredne imovinske koristi…

predsednik Saveza slepih Srbije
Milan Stošić

Održana Drinska regata u Bajinoj Bašti

23. Drinska regata održana je 23. jula u Bajinoj Bašti, a otvorio ju je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Ove godine regati je prisustvovalo više od 20.000 ljudi. Na inicijativu ministra na regatu su pozvane sve invalidske organizacije.

Trasa kojom je plovila regata, čija je prva stanica bila brana ispod jezera Perućac, duga je 25 kilometara. Učesnici su prošli reku Vrelo i još nekoliko turističkih atrakcija.

Ministar Vulin je rekao da ova manifestacija pokazuje čitavom svetu lepo lice Srbije.

Potpisan ugovor sa Ministarstvom pravde za izradu novog studija

U Klubu poslanika 6. jula 2016. godine predsednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić potpisao je ugovor o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja po konkursu Ministarstva pravde. Ministar pravde Nikola Selaković uručio je 67 ugovora dobitnicima Konkursa u ukupnom iznosu od 2,86 miliona evra. Svečanoj dodeli prisustvovali su i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić. Predsednik Stošić je iskoristio priliku da prisutne obavesti da Savez slepih Srbije ove godine obeležava jubilej od 70 godina postojanja i rada i, uz iskazanu zahvalnost, napomenuo je da ovo predstavlja svojevrstan poklon Savezu i njegovim članovima. Ministar Selaković je prihvatio poziv da prisustvuje svečanom otvaranju studija, koje se planira u okviru svečanosti obeležavanja pomenutog jubileja. Odobrena sredstva po pomenutom konkursu dodeljena su i Beogradskom šahovskom klubu slepih „Napredak“ i Međuopštinskoj organizaciji Saveza Slepih Srbije Prijepolje.

sekretar
Branka Brkić

Raspis organizacijama za dodelu pomagala

SAVEZ SLEPIH SRBIJE
BR. 164 / 06. 07. 2016. GODINE
B E O G R A D – Knez Mihailova 42/II
Tel. 011 3286 550
Faks: 011 3286 722
E-mail: info@savezslepih.org.rs
savezslepihsrbije@bvcom.net
www.savezslepih.org.rs

ORGANIZACIJE SAVEZA SLEPIH SRBIJE

Poštovani saradnici,
Putem donacije Ambasade Japana Savez slepih Srbije dobio je 19 Brajevih redova 4 tipa:
– 2 Brajeva reda će se uslužno koristiti u Biblioteci Saveza „Dr Milan Budimir“
– 17 Brajevih redova će biti ustupljeno na revers slepim učenicima na period od 4 godine, sa prioritetom da su u inkluzivnom obrazovanju, da su obučeni za Brajevo pismo, rad na računaru (da imaju svoj računar) i da imaju uspeha u dosadašnjem školovanju.

Reč je o 3 tipa Brajevih redova, i to:
Brajev red Seika Version 3pro (40 slovnih mesta) mesta)prenos 4 kom
Seika Version 5 (40 slovnih mesta) 4 kom
Seika Mini (16 slovnih mesta) 9 kom

Takođe, Savezu slepih Srbije uručena je sledeća donacija akademika Fedora Herbuta:
1. Lupa sa trakom za glavu, 4 dupla sočiva i izvorom svetlosti – 1.7x/2.5x/3.5x
2 kompleta u orginalnom pakovanju
2. Lupa sa trakom za glavu, 4 dupla sočiva i izvorom svetlosti – bez orginalnog pakovanja – 1kom.
3. Lupa sa trakom za glavu, 2 dupla sočiva i izvorom svetlosti – bez orginalnog pakovanja – 1 kom.
4. Lupa sa trakom za glavu, 2 dupla sočiva bez izvora svetlosti – bez orginalnog pakovanja – 1 kom.
5. Naočare sa lupom i LED lampom – naočare sa dva dupla sočiva u orginalnom pakovanju – 1 kom.
6. Naočare sa lupom i LED osvetljnjem – npr. za popravku preciznih instrumenata i satova – 1 kom. – bez orginalnog pakovanja.

Tim povodom molimo da se zainteresovani članovi, koji ispunjavaju uslove za dodelu pomenutih pomagala, prijave svojim matičnim organizacijama do petka 15. jula. U prijavi navesti ime i prezime, godište, uspeh, školu koju pohađa i da li su im do sada dodeljivana pomagala putem donacija Saveza slepih Srbije. Konačnu odluku o ustupanju na korišćenje Brajevih redova i dodeli lupa donosi Komisija koju imenuje Upravni odbor Saveza slepih Srbije.

sekretar
Branka Brkić